Tips

- Isoleer uw huis goed. Wanneer een huis slecht ge´soleerd is gaat er veel warmte verloren.

- Verlicht en verwarm geen kamers die niet in gebruik zijn.

Klik hier voor meer tips.

Energielabel

CDA en VVD stemmen niet in met energielabel
VNO-NCW heeft aangegeven het zeer te betreuren dat de CDA en de VVD niet ingestemd hebben met een verplichte energielabel voor alle woningen. VNO-NCW deed dit in navolging van Natuur & Milieu die in eerder stadium aangaven het een gemiste kans te vinden. Partijen VVD en CDA noemden het verplichte energielabel onnodig en te duur, VNO-NCW denkt juist dat met het energielabel onnodige kosten voor energie bespaard zullen worden.

De VNO-NCW geeft aan dat een betrouwbaar energielabel van groot belang zal zijn voor bedrijven en burgers. Het verplichte energielabel zal de bedrijven en burgers inzicht geven op het gebied van energieverbruik van een pand. Deze informatie zorgt ervoor dat er economisch verantwoorde keuzes worden gemaakt en maatregelen genomen worden ten gunste van economie en milieu.

Organisaties Natuur & Milieu en VNO-NCW zullen het voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken blijven steunen om het verplichte energielabel voor woningen door te voeren.